arianpersian

باز تاب شرایط مسیحیان ایران از دروغ تا واقعیت

دوشنبه 30آبان 1391:علی اکبر صالحی در دیدار با اسقف یوحنا ابراهیم، رئیس طایفه آشوری سوریه، فضای همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان گوناگون از جمله مسیحیان در ایران و برخورداری از حقوق کامل اجتماعی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد .
پنجشنبه 9 آذر1390
ابراز نگرانی از وضعیت جسمی کشیش بهنام ایرانی به علت خونریزی روده و نیاز فوری وی به عمل جراحی6_14_635763029351
  او از اواخر سال 1389 به خاطر ایمان به مسیح زندانی و به شش سال حبس به جرم ” اقدام علیه امنیت ملی” و ” تبلیغ علیه نظام” محکوم شده که یازده ماه از دوران محکومیت خود را پشت سر نهاده است.
کشیش بهنام ایرانی، فرشید فتحی و ده ها نوکیش مسیحی دیگر در سال های پس از حاکمییت جمهوری اسلامی به بهانه هر جرمی –به غیر از ایمان به مسیح محکوم به حبس شکنجه و اعدام و……..میشوند .
چنانچه بخواهیم برخورد با نوکیشان مسیحی را به عنوان اقلیت های مذهبی جامعه ایران بر اساس قانون اساسی بررسی کنیم؛ طبق اصل 13 قانون اساسی رعایت حقوق شهروندی برای همگان بدون در نظر گرفتن مذهب آنها یکسان است . اما متاسفانه آنچه در واقعیت ملموس است تبعیض فاحش حقوق شهروندان نوکیش مسیحی در جامعه حتی در رعایت حقوق زندانیان است. ازجمله می توان به وضعیت اورژانسی بهنام ایرانی اشاره کرد یا همینطور فرشید فتحی که مدت سه ماه است از هرگونه تماس تلفنی با اعضای خانواده اش محروم می باشد. و تمام این مدارک شواهدی مبنی بر این است که کشور ایران با حاکمیت فعلی مکانی امن برای زندگی و پناه مسیحیان نیست.
آنچه در جوامع بین المللی بازتاب میشود حقوق عادلانه شهروندان مسیحی ایرانی است که امری کاملا خلا ف واقع است. با توجه به محدودیت رسانه های داخل کشور و عدم توجه رسانه های خارج از کشور این مسئله به مرور زمان در حاشیه قرار گرفته و با وجود اهمیت فراوان بسیار کمرنگ جلوه میکند. دور از انتظار نیست که استمرار این وضعیت منجر به افزایش تعداد زندانیان گمنام مسیحی و افزایش فشار بر جامعه مسیحیت در ایران شود چرا که با قطع صدا و ارتباط نوکیشان مسیحی در ایران و انتشار اخبار و تبلیقات کذب توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران راجع به آنها این قشر درانزوای خبری مورد آسیب بیشتری قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی تنها تریبون نوکیشان مسیحی در ایران افراد محدودی هستند که به هر وسیله قسمتی- حتی اندک- از وضعیت آنها را به خارج از کشور منتقل می کنند.
شاید بهتر باشد به دولت ایران به عنوان حکومتی که مدعی است برمبنای قوانین اسلامی پایه گذاری شده یادآوری شود که در نخستین گامهای شکل گیری جامعه اسلامی در حالیکه مسلمانان در مکه مورد ظلم واقع میشدند گروه زیادی از آنان به کشور حبشه که پناهنده شده و در زیر چتر حمایت پادشاه مسیحی آن دیار بود که پناه گرفتند و توانستند در آرامش و امنیت به زندگی خود ادامه دهند.
با یادآوری تاریخ امید است که دولتمردان کشور ایران نیز به انصاف و عدالت با این قشر آسیب پذیر جامعه برخورد کنند و مسیحیان ایرانی در کشوری که متعلق به خودشان است بتوانند در امنیت و با حفظ ایمان خود زندگی کنند.

Advertisements
This entry was published on February 9, 2013 at 3:54 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: