arianpersian

چرا ایرانیها شیعه شدند؟

 

بعد از مرگ محمد /در زمان محمد مذهب مردم ایران زرتشتی بود / و خلیفه شدن ابوبکر ،از انجا که اوضاع داخلی       امپراطوری ایران نابسامان بود /دلایلش را در پستهای قبلی نوشتم / ابوبکر با آگاهی از این مسئله خالد ابن ولید جلاد مشهور عرب را به طرف ایران گشیل می کند ،بعد از شکستهای پی در پی ایرانیان از این قوم وحشی که جز خون و تجاوز چیز دیگری را نمی شناختند ،یزدگرد سوم متواری و خاندان او به دست اعراب می افتد . اعراب به هر کجا وارد می شدند مردان را می کشتند و پسران و دختران را بین خود تقسیم می کردند و اموال را به غارت می بردند . یکی از دختران یزدگرد به نام کیهان بانو به غنیمت به محمد پسر ابوبکر و دیگری به نام شهر بانو به حسین پسر علی می رسد . از انجا که ایرانیان به زور شمشیر مجبور به قبول هر چند ظاهری اعراب و دین آنها بودند و با نفرتی که از این قوم وحشی و خون آشان داشتند شاخه مربوط به شهر بانو که خاندان علی هم می شد را ادامه دادند و بدین وسیله با طرد اسلام به شهزاده و دین خود وفادار ماندند . و بعد از علی هم حسن و حسین و سپس فرزندان حسین را که فرزندان شهربانو هم می شدند ادامه دادند . coverقابل ذکر است که مسلمانان حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون هستند که تنها کشور شیعه ایران است و بقیه مسلمانان سنی مذهب هستند و شیعیان را مرتد و کافر می شناسند / حداکثر ۱۰۰ میلیون شیعه به صورت اسمی در جهان وجودا دارد که غیر از ایران که مذهب رسمی از زمان صفویه شیعه است تعدادی شیعه هم در افغانستان ، عراق ، بحرین،و لبنان و فلسطین وجود دارد . به این علت که افغانستان و عراق و بحرین هم جزء خاک ایران بود که بعدا تجزیه شد و اکثر جمعیت ان به سنی تغییر مذهب دادند ./ سنی ها بعد از محمد به خلافت ابوبکر ،عمر ،عثمان و بعد علی اعتقاد دارند . اما شیعه بعد از محمد به علی و فرزندان او حسن ،حسین و…. اعتقاد دارد . منجی سنی ها محمد است اما منجی شیعه مهدی پسر حسن عسگری . ایرانیان پادشاهی را برگزیده خدا می دانستند و معتقد بودند که شاه فره ایزدی دارد و از طرف خدا انتخاب می شود و بشر در انتخاب او دخیل نیست و بعد از پادشاه ،شاهی به شاهزادگان می رسد . به همین دلیل علی و اولاد علی را به رسمیت می شناسند . در زمان اشغال ایران توسط وحوش عرب ،غیر مسلمانان نجس شمرده می شدند و هیچ کسی حق معاشرت با آنها را نداشت و به بازوی غیر مسلمان پارچه ی قرمزی می بستند تا از مسلمان شناخته شود . ایران در طول تاریخ بارها مورد هجوم قرار گرفته بود .مثل هجوم مغول ،اسکندر ، محمود غزنوی ،تیمور لنگ و…. اما در هیچ زمان خاک امپراطوری ایران این چنین تجزیه نشده بود و اینگونه به جان و مال و ناموس مردم تعدی و تجاوز نشده بود . این قوم وحشی و مارمولک خوار زنان و پسران را برای استفاده جنسی بین خود تقسیم می کردند و گاهی در بازار مکه و عکاظ جهت دیگران حراج می کردند . اما چرا با وجود اینکه کیهان بانو که به محمد پسر ابوبکر رسیده بود و مدتی هم شاه ایران بود مورد مراجعه مردم قرار نگرفت و مردم ابوبکر و پسر او را قبول نکردند ؟ دقیقا به همین دلیل که ابوبکر آغازگر هجوم به ایران بود و ایرانیان از او نفرت داشتند. دیدیم که معاویه و عمروعاص و طرفدارانشان علی را مسئول قتل عثمان می دانستند . غیر از این در ماجرای کشته شدن عمر به دست ابولولو ایرانی هم علی مضنون بود . وقتی این ایرانی وطن دوست عمر را به دلیل غارت و هجوم به ایران می کشد و از محل قتل خارج می شود علی در مقابل انجا بر روی تخته سنگی نشسته بود ،بعد از رد شدن ابولولو علی بلند شده و بر روی تخته سنگ دیگری می نشیند ، از او می پرسند تو قاتل عمر را دیدی ؟ قسم می خورد و با اشاره به تخته سنگ می گوید از وقتی اینجا نشسته ام کسی را ندیده ام .

 

Advertisements
This entry was published on February 9, 2013 at 4:55 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: