arianpersian

قیام مسیح از مردگان

easter_story_farsi_Page_01

 

 

چرا در بین مردگان دنبال شخص زنده می گردید؟ این قبر خالی است. او از مردگان برخاست. انسان پیروز شد. از ته دل شادی کنید چون خداوند زنده است. پرستش خدای زنده و غلبه بر مرگ تنها افتخار ماست

.

دوره زمانی چند روزه ای که از زمان ورود عیسی به اورشلیم در آخرین روزهای پیش از مصلوب شدن شروع شد و تا روز یکشنبه قیام ادامه پیدا کرد، بی شک مهمترین و سرنوشت ساز ترین دوره زمانی در تاریخ بشریت محسوب می شود

.

ماجراهائی که در این چند روز سرنوشت ساز تاریخ اتفاق افتاده بود در کتب قوم یهود کم و بیش پیش بینی شده بودند. اما هرگز کسی تصور نمی کرد عیسی نقشی را که به عنوان ناجی بنی آدم به عهده گرفته بود، اینگونه با شکوه و پرعظمت بازی کند

.

او مطابق نص صریح کلام خدا همان نقشی را به عهده گرفته بود که آدم نیز به عهده داشت. چند انسان بزرگ دیگر که نمونه های ایمان محسوب می شدند نیز پیش از او تلاش کردند این نقش نجات بخش را بازی کنند. ولی هرگز موفق به اجرای آن تا به آخر نشدند. در تمام عالم حتی یک بیگناه هم پیدا نشد

.

گرچه خداوند با ایمانداران بزرگی همچون نوح و ابراهیم نیز رابطه دوستی نزدیک برقرار کرد. اما می دانست که جز فرزند دلبندش ، پسر انسان که از ازل نزد وی بوده کسی قادر به اجرای این نقش تا به آخر نیست

.

آری فقط این فرزند خدای زنده بود که همچون پادشاهی ، البته در کمال فروتنی وارد اورشلیم شهر برگزیده خدا شد. همچون گناهکاران دستگیرو شکنجه شد در حالی که مطلقا بی گناه بود. بر صلیب جهل خشکه مقدسان جانش را تقدیم نمود با وجودیکه شیطان با تمام قدرت محاصره ش کرده بود

.

شیطان این بارهمان حیله هائی را به کار برد که در مورد بقیه نیز به کار برد. در همه موارد حداقل یک بار تلاشش با موفقیت روبرو می شد و همان یکی هم کافی بود. اینبار نیز مطمئن بود که برنده است. اما عیسی در پایان اولین کسی شد که سر مار را کوبید. او باچنان قدرت و نیروی عظیمی این کار را کرد که هیچکس جز پدر تصورش را نمی کرد

.

همین قدرت روحانی و شخصیتی او بود که آدمیان را طناب محکمی برای خروج از چاه فراهم آورد. تا چه کسی اهل آویختن به این طناب و خروج از چاه باشد و دیدن نور را تحمل بیاورد؟

شما ایمانداران خوشبخت هستید چون در دنیای مردگان دنبال ناجی خود نمی گردید. او در هیچ گوری نخفته است. برخاستن او از مردگان همه قواعد را در جهان برهم زد و همه چیز را نو کرد. او نه فقط برای مسیحیان بلکه برای همه نسل بشر از مردگان قیام کرد. تا هرکه آن نور ببیند در عکس انوار علا نجات یابد

.

در سالگرد قیام او شادی کنید و از ته دل بخندید.چون خدای ما زنده است. پرستش خدای زنده و غلبه بر مرگ تنها افتخار ماست. شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان در سالروز این واقعه بزرگ به شما تبریک می گوید و در شادی شما از ته دل شریک است

.

 

Advertisements
This entry was published on February 20, 2013 at 1:05 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: