arianpersian

تسليم زندگيت به عيسی مسيح

تسليم زندگيت به عيسی مسيح از طريق برداشتن قدم ايمان در دعا صورت می گيرد

دعا گفتگوی ساده با خداست. او تو را مي شناسد. حالت قلبی و بي ريا بودن تو برای او بسيار مهم است. مي توانی دعای زير را بخوانی”

ای عيسي مسيح، سپاسگزارم که بی نهایت مرا محبت نمودی. ممنونم كه برای من به اين جهان آمدی و بخاطر گناهان من مردی. اعتراف مي كنم که تا به امروز خود حاکم بر زندگيم بوده ام و به تو بی اعتنايی کرده، نسبت به تو گناه ورزيدم. هم اکنون به تو اعتماد می كنم و تو را به زندگی خود دعوت مي كنم. از اينكه گناهانم را بخشيدی سپاسگزارم. از تو خواهش ميکنم از من آن شخصيتی را بسازی كه منظور نظر توست. ترا شکر می کنم که دعای مرا شنيدی و اجابت کردی و وارد زندگی من شدی. آمين”

در اين جزوه چهار نكته تشريح گرديده است. با مطالعه اين چهار نكته, مي‌توانيم با مبداء آفرينش يعني خدا, ارتباط معنوي برقرار نماييم و با نقشه الهي در مورد سرنوشت بشر, آشنا شويم

نكته اول – خداوند شما را دوست دارد

خداوند شما را دوست دارد و مي‌خواهد كه شما بوسيله ارتباط روحاني با او، به سعادت و نيكبختي نائل گرديد. خداوند مي‌فرمايد:
< با محبت ازلي تو را دوست داشتم، از اين جهت تو را به رحمت جذب نمودم. > (ارميا31 :3)
< زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد، هلاك نگردد، بلكه حيات جاوداني يابد.> (يوحنا 3 : 16)

(References contained on this Home Page are from the Bible and should be read in context wherever possible.)
نقشه خدا براي بشر

نقشه خدا براي بشر اين است كه انسان به حضور خداوند بازگشت نمايد و با او ارتباط معنوي برقرار كند و از لطف الهي مستفيض گردد و آرامش و حيات جاوداني به دست آورد.
مسيح مي‌فرمايد:
< من آمدم تا ايشان حيات يابند و آن را زيادتر حاصل كنند.> (يوحنا 10:10)
< حيات جاوداني اين است كه تو را خداي واحد حقيقي، و عيسي مسيح را كه فرستادي، بشناسند.> (يوحنا 17 :3)چرا اغلب مردم دنيا از داشتن چنين حياتي محرومند؟

زيرا39

نكته دوم- مشكل انسان: گناه
انسان به علت سرپيچي از احكام الهي، از فيض حضور او محروم شده است.
<مزد گناه، موت (جدايي روحاني) است.> (روميان 6 : 23)
<خطاياي شما در ميان شما و خداي شما، حائل شده است و گناهان شما روي او را از شما پوشانيده است. > ( اشعيا 59 : 2 )
گناه چيست؟ خدا، انسان را آفريده تا محبت خود را به او نشان دهد. اما انسان تحت تاثير تمايلات نفساني، راه خود را از خدا جدا كرد. اين حالت تمرّد و سركشي و يا بي‌اعتنائي نسبت به ميل و اراده الهي، در اصطلاح كتاب مقدس، گناه ناميده مي‌شود. (روميان 1 : 18 – 21 و اشعيا 53 : 5 – 6 )
چه كساني گناه كرده‌اند ؟
<همه گناه كرده‌اند و از جلال خدا، قاصر مي‌باشند.> (روميان 3 : 23)
عواقب گناه چيست؟
احساس تقصير و گناه، موجب ايجاد احساس پوچ بودن و عدم رضايت از زندگي مي‌گردد. انسان فطرتاً براي رسيدن به حقيقت و كسب كمال روحاني، به طور دائم در تلاش است و مي‌كوشد از راه ثواب يا نيكوكاري و اخلاق و معرفت فلسفي، به اين هدف برسد. ولي با وجود همه كوششها، به دليل عدم درك صحيح و پي نبردن به علت اصلي يعني گناه، به نتيجه نرسيده است.

نكته سوم، يگانه پاسخ اين مسئله را به ما مي‌دهد 

نكته سوم – عيسي مسيح:تنها راه رسيدن به خدا.

مسيح، موعود يگانه خدا و تجلّي وحدت خدا و انسان است. (اول يوحنا 5: 20

)

شخصيتي بي‌نظير

 

عيسي كيست؟ -1

 

20

)< . هيچكس نزد پدر (خدا) جز به وسيله من نمي‌آيد.> (يوحنا 14: 6 )

ادعايي بي‌نظير

 

عيسي چه گفت؟ -2

 

او به خاطر گناهان بشر بر روي صليب قرباني گرديد. (اول قرنتيان 15: 3-4؛ عبرانيان 10: 12؛ اول پطرس 3: 18

)

فداكاري بي‌نظير

 

عيسي چه كرد؟ -3

 

او قادر است همه كساني را كه بوسيله او به حضور خدا مي‌آيند، كاملاً و براي هميشه نجات بخشد، زيرا او تا به ابد زنده است و براي آنان شفاعت مي‌كند.> (عبرانيان 7: 25

)

اعطاي نجاتي بي‌نظير

 

عيسي براي شما چه مي تواند بكند؟ -4

 

 

ولادت بي‌نظير او از مريم باكره، زندگي سرشار از قدوسيّت و قدرت، قرباني شدن بر صليب به خاطر آمرزش گناه بشر، رستاخيز پيروزمندانه از مردگان و صعودش به آسمان، اين واقعيت را ثابت مي‌كند كه او يگانه منجي انسان است

عيسي مسيح: تنها راه نجات و رستگاري

ما بر اثر گناه، به مرگ محكوم شديم. ليكن خدا، فرزند يگانه خود را فرستاد تا به جاي ما جان بدهد. مسيح، مانند پلي، بر روي درّه‌اي كه ما را از خدا جدا مي‌سازد، قرار گرفته است

ما به وسيله اين پل، با خدا ارتباط پيدا مي‌كنيم و آمرزش گناهان خود را به دست مي‌آوريم. يحيي درباره عيسي چنين شهادت مي‌دهد: <اينك برّه خدا كه گناه جهان را بر مي دارد.> (يوحنا 1: 29

ولي دانستن اين حقيقت ، به خودي خود كافي نيست 

او زندگی سرشار بر روی زمین و حیات ابدی را در آسمان به من وعده داده است. او قول نداده که برای من اتفاق بدی نخواهد افتاد، اما این وعده را داده است که من تنها نخواهم بود و او به من آرامش خواهد داد.

نكته چهارم- تصميم شخصي

اگر شخصاً مسيح را به عنوان نجات‌دهنده خود بپذيريم:

الف- خدا را خواهيم شناخت 
ب- محبت الهي را دريافت خواهيم كرد.
پ- از اراده مقدس خدا آگاه خواهيم شد.
دستيابي به اين امور، مستلزم اين است كه : 1) گناهان خود را اعتراف نماييم و از آنها توبه كنيم.
2) اعتماد داشته باشيم كه به وسيله ايمان به مسيح، گناهان ما آمرزيده شده است؛ زيرا مسيح در راه ما فدا گرديد.
3) به مسيح تسليم شويم و محبت او را بپذيريم و از او به عنوان خداوند خود، اطاعت نماييم.
بخشش الهي
آمرزش گناه و برقراري ارتباط معنوي با خدا، فيض و لطف رايگان و عنايتي از جانب خود اوست كه به محض پذيرفتن مسيح، نصيب انسان مي‌گردد.
خدا راه رستگاري را مهيا نموده است ولي قبول يا رّد آن، به ميل و اراده آزاد انسان بستگي دارد. < به آن كساني كه او را قبول كردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند؛ يعني به هر كه به اسم او ايمان آورد. > (يوحنا 1: 12 ؛ افسسيان 2: 8-9)

پذيرش مسيح بستگي به ميل قلبي ما دارد.
مسيح مي‌فرمايد: < اينك بر در ايستاده، مي‌كوبم. اگر كسي آواز مرا بشنود و دررا باز كند، به نزد او در خواهم آمد و با وي شام خواهم خورد و او نيز با من. > (مكاشفه 3: 20)
تنها داشتن اعتقاد عقلاني و يا احساسات پرشور درباره مسيح كافي نيست. بايد با تمام وجود، او را بپذيريم و به او تسليم شويم.

تصاوير بعدي نمودار دو نوع زندگي است

افرادي كه زندگي خودمحور دارن

نفس بر زندگي فرمانروايي دارد
مسيح خارج از زندگي است. اداره امور زندگي در دستخودمان است و نتيجه-V آن نا اميدي و پاشيدگي امورمي‌باشدافرادي كه مسيح فرمانرواي زندگي آنها است:

نفس از فرمانروايي بر زندگي معزول شده است
مسيح، فرمانرواي مطلق بر زندگي است. اداره امور-V زندگي خود را به دست خدا سپرده‌ايم و زندگي ما طبق نقشه و اراده او به پيش مي‌رودكدام قلب نشاندهنده زندگي شما است ؟ مايليدكدام قلب ، نمايانگر زندگي شما باشد ؟

در ادامه راه رسيدن به مسيح خداوند, توضيح داده شده است

راه رسيدن به مسيح خداوند
اكنون شما مي‌توانيد به وسيله دعايي كه از روي ايمان است ، مسيح را به زندگي خود دعوت كنيد. دعا ، يعني گفتگو با خدا. خداوند از آنچه در دل شما مي‌گذارد ، آگاه است. مهم نيست كه با چه كلماتي ، خواست خود را با او در ميان بگذاريد.

دعاي زير نمونه يك نيايش از روي ايمان است:

<اي مسيح خداوند به تو محتاجم. متشكرم كه براي آمرزش گناهان من بر روي صليب جان دادي. به گناهان خود اعتراف مي‌نمايم و توبه مي‌كنم. اينك قلب و وجود خود را گشوده‌ام. در آن نزول فرما و منجي من باش. تو را به خاطر آمرزش گناهانم سپاس مي‌گويم. تو فرمانرواي زندگي من باش و از من آن وجودي را بساز كه مطابق ميل و اراده تو باشد. آمين>

آيا مي‌توانيد با همين نيّت، با خداوند گفتگو كنيد؟ اگر چنين است، همين لحظه به حضور خداوند دعا كنيد. آنگاه مسيح، بر طبق وعده‌اش داخل زندگي شما خواهد شد. ولي اگر چنين نيست و اطمينان نداريد، به اين حقيقت توجه داشته باشيد كه خداوند مسئوليت اخذ تصميم را به عهده شما گذاشته است( يوحنا 3 : 18         دلايل ايمان

قيام عيسي مسيح از مردگان، پايه واساس ايمان مسيحي است. دلايل متعددي وجود دارد كه نشان مي دهد چرا آناني كه قيام مسيح را ديدند به آن ايمان آوردند.                                   پيشگوئيها
اول: عيسي مسيح خود مرگ و قيام خود را پيشگويي كرده بود و اين واقعه دقيقا همانطور كه او گفته بود عملي شد.
قبر خالي
دوم: چون قبر او خالي است. و اين دليلي ديگر بر قيام عيسي مسيح از مردگان است. مطالعه دقيق كلام خدا به ما نشان مي دهد كه پس از مدفون شدن عيسي مسيح، قبر او با سنگ پوشانده و مُهر شد و سربازان رومي از قبر محافظت مي كردند.
شاهدان عيني
سوم: عيسي مسيح پس از قيام از مرگ، خود را به افراد يكه او را مي شناختند دست كم براي ده بار آشكار ساخت. عيسي مسيح نشان داد كه او جسما از مردگان بر خاسته و رويداد قيام او يك خیال و توهم نبوده است. او با شاگردانش غذا خورد و آنان او را لمس كردند.
تاسيس كليسا
چهارم: تاسيس كليسا دليل ديگري است مبني بر قيام عيسي مسيح از مرگ. در دنيا كليسا همواره بزرگترين گردهمايي را در طول تاريخ داشته است.
زندگي هاي تغيير يافته

پنجم: زندگي عوض شدة شاگردان دليل ديگري است بر قيام عيسي مسيح پس از مرگ. آنان قبل از مصلوب شدن عيسي او را ترك كردند، بعد از مرگش نا اميد شدند و ترسيدند. شاگردان انتظار نداشتند كه مسيح دوباره زنده بشود.
اما اكنون پس از قيام مسيح و تجربة قدرت خداوند در روز پنتيکاست، همين شاگردان ترسو و نا اميد بوسيلة قدرت مسيح قيام كرده كاملا عوض شدند. با قدرت او بود كه آنان تمامي دنيا را تغيير دادند.
اگر كسي صادقانه مدارک و شواهد دال بر خداوندي عيسي مسيح و قيام او پس از مرگ را مطالعه نمايد بي شك پي خواهد برد كه او براستي پسر خدا و مسيح موعود است.
كلام زنده
عيسي مسيح امروز هم زنده است و وفادارانه زندگي كساني را كه به او توكل نموده و از او اطاعت مي كنند را بركت مي دهد. زندگي كساني را كه مي توانند در دنيا تاثير مثبت بگذارند.
فيلسوف و فيزيكدان معروف فرانسوي پاسكال، نياز انسان به عيسي مسيح را اينگونه تعريف مي كند: در قلب انسانها خلاء يي وجود دارد، جايي كه تنها با حضور عيسي مسيح مي تواند پر بشود.

Advertisements
This entry was published on February 21, 2013 at 11:17 am and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: