arianpersian

اسلام دین دروغ, شیعه دین دروغتر

122354_400

اسلام دین دروغ, شیعه دین دروغتر

با سلام از خرس صورتی

اسلام دینی است که از اولین کلامش با دروغ شروع میشود و هرچه پیش میرود در دروغگوئی جسارت بیشتر می یابد

محمد به آن عربهای بیسواد و گرسنه و طماع خویش گفت اسلام بیاورید تا خدا شما را به بهشت ببرد و از نعمت های که در بهشت هست برخوردار گردید وبه عربهای گرسنه که تنها لذتشان در زندگی زن و خوراک بود همان زن و خوراک را وعده داد زیرا لذات معنوی برای یک عرب بیسواد و شهوتران مفهومی ندارد. لذات معنوی به اشخاصی مربوط میشود که دارای عمق در درک این جهان هستند و انگاه میتوانند از آنچه معنویت است یا بهتر بگویم از آن یونیورسی که بجای فیزیکی معنوی و احساسی است لذت ببرند ولی پیغمبری که حتی از شعر هم قادر نبود در اثر جهل و بیسوادی لذت ببرد و از دریچه فهم اندک خود این جهان را میدید به آنها گفت در بهشت بشما حوریان بهشتی داده میشود و انواع میوه ها و در جویبارش عسل و شیر روانند لذا به آنها وعده هائی داد که به جسمشان مربوط میشد چون او سواد نداشت که بداند سکس عاملی است که طبیعت برای ادامه رودخانه زندگی گذاشته و تنازع بقا به آن بستگی دارد و غذا هم عاملی است برای زنده ماندن این جسم و اینرا نمیدانست که بدون مواد مغذی این جسم زنده و سالم نمی ماند و اگر انسان از آن لذت می برد یا بهتر است بگویم به آن احتیاج دارد فقط برای این است که تا سوختش تمام میشود فورأ گرسنه مشود و احساس گرسنگی کلافه اش میکند و قادر به انجام کاری نیست تا این گرسنگی را دفع کند لذا دو چیزی را نه محمد می فهمید و نه الله محمد که اولأ باید جسم داشته باشی تا از آن لذت ببری و دومأ بدون جسم به آن احساس احتیاج نخواهی کرد زیرا روح دارای آلت سکسی و هرمون سکسی نیست و ظاهرأ احتیاجی هم به تنازع بقا وسیله سکس ندارد چون اعتقاد ادیان بر این است که خدا در هنگام بیکاری وقت خود را صرف ساختن روح میکند و لذا تنازع بقا در روح وسیله سکسی نمی خواهد و اگر هرمون سکسی هم ندارد پس احتیاج سکسی احساس نمی کند و لذا همه این وعده ها زمینی هستند و بدرد روح نمی خورند اما محمد باید راهی پیدا میکرد که بسیار جذاب باشد تا بتواند اعرب بدوی گرسنه و شهوتران را ترغیب و تطمیع کند.

وقتی این عرب با احمقانه ترین وسیله تطمیع شد حالا از محمد پرسید خوب باید چه بکنم که مسلمان باشم به او گفت بگو

اشهد و ان لاالله الالله

اشهد و ان لا الله محمدأ رسول الله

حتی اگر بتوان گفت من شاهدم که خدائی جز الله محمد نیست که در واقع آنرا نمیتوان گفت، ولی گفتن اینکه من شاهدم که محمد رسول خداست دروغی است خنده دار. شما در یک دادگاه شهادت بر چیزی میدهید که خود ناظر آن بوده اید ولی در جائیکه حتی یک موجود در این جهان پیدا نمی شود که ناظر بر لحظه ای که خدا محمد را بعنوان رسول خود انتخاب کرده و یا به او حکم رسالت داده گرچه شفاهی بجای کتبی پس شخص میتواند ادعا کند که من باور میکنم این ادعای محمد را که خدا به او رسالت داده و باور کردن با شهادت دادن دو معنای کاملآ جداگانه دارد لذا پس از وعده های دروغین حالا ادعائی دروغتر را باید شهادت دهیم تا مشرف به دین و آئینی شویم که سراپا دروغ است و دروغ گفتن را تشویق میکند البته زنان باید شهادت بدهند که مسلمان هستند اما به آنها وعده ای هم داده نمی شود زیرا دین اسلام دینی است سراپا مردانه و کاملآ ضد زن و یا بهتر است بگوئیم زن ستیز چون محمد میگوید در اسلام آزادی که هرجا به نفع تست یا به نفع اسلام است دروغ بگوئی اما حتمأ لازم است به زنان همیشه دروغ بگوئی و از راستی با آنان به پرهیزی . در دنیای آنروز عرب این مرد بود که برای همه چیز تصمیم گیرنده بود حتی برای اینکه زنان به چه چیزی ایمان بیاورند لذا وقتی مرد حاضر میشد دین اسلام را بپذیرد دیگر لازم نبود زن او خود چنین تصمیمی بگیرد و مرد برایش تصمیم گرفته بود

محمد اگر سواد نداشت اما یک کار را خوب بلد بود و آن استفاده از شعور نداشته مرد عرب بود و البته در یک مرد بیسواد شهوتران چه نوع وسیله ای بهتر از رشوه سکسی میتواند او را راضی کند تا تن بهر کاری بدهد مسلمان شدن که میتوانست برایش همه نوع امتیازی بیاورد و به هیچوجه وظیفه شدیدی بر او تحمیل نمی کرد حالا می ماند که محمد باید فرامینی از طرف این خدا بیاورد و البته قوم یهود کسانی بودند که به این فرامین گردن نمی نهادند. شما کافی است که قران را بخوانید و به بینید که خدا چه فرامینی در باره آنان صادر کرده بعنوان مثال می گوید گوشت گاو و گوسفند بر یهودیان حرام است فقط امعاء و احشاء آن بر یهودیان حلال است یکی نیست از محمد بپرسد که اگر الله این یهودیان را اینقدر دوست ندارد پس چرا آنها را می آفریند گوئی الله اختیاری در آفرینش ندارد و از روی کمال بیشعوری دارد می آفریند وحال اینکه یک نظر به این جهان که عالم هستی نام دارد آنقدر دانش و بینش و توانائی در آفریننده آن نشان می دهد که هنوز بعد از اینهمه پیش رفت علمی و تکنولوژی تنها گوشه کوچکی از آنرا می دانیم و هنوز راهی دراز داریم تا قدری بیشتر بدانیم

وقتی به فرامین اسلام نگاه میکنی سرت صوت میکشد که خدائی با اینهمه دانش و بینش و توانائی, برای بشر آفریده خود که در او مغزی بسیار توانا آفریده حالا یک رسولی تعیین کرده تا پیامهائی بفرستد ولی این پیامها بی نهایت حیرت آورند زیرا هیچ اثری از این دانش و بینش و توانائی در آن نیست بلکه منحصر میشوند فقط به پائین بدن انسان . این الله نه سخنی میگوید نه از دانش این جهان میگوید و نه چگونگی این جهان خبر می دهد و نه از دلیلی که بخاطر آن این یونیورس عظیم و حیرت آور و انسان ا را آفریده سخن می گوید و نه از راه رسم زندگی یا بهداشت یا طرز تربیت فرزندان و آینده نگری و علم و دانش و استفاده از مغزی چنین توانا تنها دستور می دهد و البته بر خلاف ادیان دیگر که فرامین اصلی آنها پیشرفت اخلاقی بشر است دین اسلام هیچ ربطی به پیشرفت اخلاق ندارد بلکه باید باور های خود را در اطراف باورهائی بی ربط به اخلاق پایه گذاری نماید و بیشتر این باورها بر رفتاری وحشیانه و کشت و کشتار و چشم در آوردن و دست و پا بریدن آنهم بدلایل بسیار احمقانه مانند دست شخصی را برای یک قطعه نان که بعلت گرسنگی ربوده ببرند و دین اسلام ابدا لازم ندارد که برای دست بریدن علت دزدی را بر رسی کند بلکه یک تخم مرغ میتواند علت بریدن دست باشد . و اگر در اسلام بزرگترین دزدهای این جهان را داریم که در هیچ رسم و آئین دیگری نداریم فقط علتش این است که دروغ گوئی و حقه بازی در این دین از طرف الله تأیید شده و در سایر ادیان مذموم است. بلکه پیام الله فقط منحصر است به این که چگونه باید با زنان همبستر شد و آداب دفع مدفوع گوئی الله بیش از این دو چیز عقلش نمی رسد در سراتا پای قران شعور بر تر خداوند را نمی بینیم اثری از آن دانش و بینش و توانائی که در همه جای این یونیورس به وضوح میتوان دید خبری نیست بلکه در آن شعوری باندازه فهم محمد در هزاروپانصد سال پیش را میتوان دید اما آنهم باندازه شعور یک عرب بدوی نه شعور کسی مانند دانشمندان مشهور آن زمان که در ایران و چین و هندوستان بودند

اجازه بدهید دنباله این ماجرا را در زمان دیگری نوشته و برایتان بفرستم

Advertisements
This entry was published on March 7, 2013 at 4:27 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: