arianpersian

موج جدید گروندگان به مسیحیت در گفتگو با شیرین عبادی

خانم شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 در گفتگویی نظرشان را در خصوص موج جدید گروندگان به آئین مسحیت در ایران بیان داشت .arton13326_0

« محبت نیوز» – حکومت ایران در حالی به آزار و اذیت و نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های مذهبی مبادرت می کند که طبق اصل سیزدهم و چهاردم قانون اساسی حقوق اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است. با این حال اما مسیحیان و نوكیشان مسیحی در ایران همچنان با تهدیدات و فشارهای مضاعف روبرو هستند.

با وجود تمام فشارها و تهدیدات اما گزارشات حکایت از آن دارد که بسیاری از مردم به ویژه جوانان با وجود بافت سنتی و مذهبی خانواده هایشان، آئین مسیحیت را بر می گزینند. این تغییر اندیشه و آئین حتی در بین فرزندان و خانواده های مسئولان و روحانیون ارشد جمهوری اسلامی نیز صورت گرفته و از همین روست که فشار و تهدید بر نوکیشان مسیحی هر روز بیشتر و بیشتر می شود.

خبرگزاری فرانسه با شیرین عبادی حقوقدان و فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل صلح در سال ٢٠٠٣ میلادی نظر ایشان را درمورد موج جدید گروندگان به آئین مسحیت در ایران جویا شد .

“شیرین عبادی” درباره تبعیض و استبداد دینی در جمهوری اسلامی و دستگیری دگراندیشان گفت: « تبعیض دینی در ایران نشان دهنده استبداد فکری حکومت است، حکومت معتقد است هرکس که مثل او نمی اندیشد مجرم است و باید روانه زندان شود، حتی اگر این فرد مسلمان باشد مثل دراویش گنابادی که مرتب شاهد دستگیری و محاکمه آنها هستیم، باید در نظر بگیریم که حکومت از نظر پایگاه مردمی در ضعیف ترین شکل خودش قرار دارد، وقتی حکومت ها ضعیف می شوند وحشت می کنند و جلوی افکار آنها که غیر حاکمیت می اندیشند را می گیرند تا مبادا پایه های لرزان حکومتشان فرو بریزد.»

این فعال حقوق بشر با اشاره به حکم “ارتداد” و احکام صادره در دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای نوکیشان مسیحی اظهار داشت: « در مورد حکم “ارتداد” بسیاری فقها بر این اعتقاد هستند آنطور که حکومت ادعا می کند، قفل و زنجیر و زندان و مجازات مرگ نیست، آنچه که به عنوان ارتداد در صدر اسلام مد نظر بوده در حقیقت در زمانی که در صدر اسلام مسلمانان ضعیف بودند، اگر پیروان صاحبان دیگر ادیان به آنان حمله می کردند چنین احکامی صادر می شده، اما ما در زمانه ای قرار داریم که آزادی افکار و وجدان باید رعایت شود»

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی حکم مرتدین اعدام است، اما اجرا نمی شود گفت: « علت اینکه حکومت ایران ضمن اینکه ادعا می کند بر طبق تفسیر خودش مجازات مرتد اعدام است، اما چرا آنها را در دادگاهها به یکسال حبس محکوم می کند؟ در حقیقت بدین ترتیب قصد دارد ایجاد رعب و وحشت کرده تا دیگران نیز به همان شکل بیاندیشند و رفتار کنند که حاکمیت دستور می دهد.»

Advertisements
This entry was published on April 4, 2013 at 1:43 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: