arianpersian

مکتب آدم … ساز اسلام و فرآورده های آن

در اینکه تنها هنر دین پلید اسلام پرورش مشتی آدم است که با زیر شکمشان می اندیشند و حوزه عقیدتی شان در محدوده بند تنبانشان است، کمترین تردیدی نیست، تمامی فرآورده های این مکتب پلید به گونه ای بی مانند به یکدیگر ماننده اند، همه آنان از انسان و دستاوردهای جامعه انسانی بیزارند، همه آنان ستایشگر مرگ و دشمن زندگی اند در ژرفنای پلشتی و پلیدی دست و پا می زنند و در همان حال ادعای پاکی و پاکیزکی را دارند، گندزیان* جانماز آبکشی هستند که دروئی و دروغ از سر روی آنان می بارد، خدایشان خشمگین، زورگو و فریبکار است، این جهانشان آمیخته ای از ترس، سیه کاری، تبه کاری، دزدی، چاپلوسی، چپاول و آدمکشی است و آن جهانشان جنده خانه اي به مديريت محمد (مج) خانم رئيسي فاطمه الزهرا(فک) و جاکشي دوازده امام. در مظلوم نمایی بی همتایان اما هرگاه از دستشان بر آید از کشتن پیر و جوان، مرد و زن و حتی نوزادان ابایی ندارند. بی فراست ترین مردمان جهانند و افسار خود را بدست بی خردانی که نخبگان نادانان جهانند سپرده اما چون نان را به نرخ روز می خورند، خود را امتی دانا می شمرند. آری اینچنین است که تمامی فرآورده های این دین پلید از چهارده معصوم کثیف آن گرفته تا این دو امام آخری در ایران، از سازمان مجاهدین خلق گرفته تا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از حزب جمهوری اسلامی گرفته تا حزب مشارکت، از کارگزارن گرفته تا موتلفه اسلامی، از علی شریعتی گرفته تا عبدالکریم سروش، از هواداران امروزی مجاهدین خلق گرفته تا انصار حزب الله، از نهضت آزادی گرفته تا فدائیان اسلام، از انصار محمد (مج) گرفته تا امت همیشه در صحنه، از مجاهدان آدمخور و انسان ستیز صدر اسلام گرفته تا آدمکشان سپاه، بسیج و سربازان بی پدر و مادر امام زمان (مج) همه و همه به fun kaleh kiriیکدیگر ماننده اند همه مشتی آدم کیری اند فرآورده مکتب اسلام

.
حق کُشی قاضی القضات امروزه حکومت اسلامی آیت الله شاهرودی مانند حق ستیزی حاکم شرع مدینه، علی بن ابی طالب است در زمان عمر. هرزه گی دروغ گویی و بیشرمی سید محمد خاتمی به دریده گی، بزدلی و بی شرمی امام چهارم شیعیان زین العابدین ناخوش ماننده است.
شجاعت رهبر حکومت اسلامی خامنه ای (مج) در سرکوب مردم و دانشجویان مانند آدمکشی های پیغمبر (مج) است در صدر اسلام و به زانو در آمدنش در برابر آمریکا و اتحادیه اروپا و به گاییدن دادن ارزشهای دین پلید اسلام و حکومت اسلامی اش، مانند شجاعت سالار جاکشان عالم حسین ابن علی است در به گاییدن دادن خواهر و اهل و بیت خود در دشت کربلا. سرکوبگری، مردم ستیزی و وطن فروشی بسیجیان مانند وطن فروشی و مردم ستیزی سلمان فارسی هاست. دزدی و چپاول های سپاه پاسداران مانند دزدی و چپاولهای لشکر اسلام است در غزوات.
درست به همین دلیل است که نمی توان توفیری دید بین مختار کونزاد و مختار زین المعقدین، مختار کونزاد می گوید که آن مختار چند ماه پیش نیست، آری شما ممکن است یکی نباشید اما از آنجایی دستپروده مکتب پلید اسلام هستید چون یکدیگر سخن گفته و همانند یکدیگر می اندیشید، هردوی شما به یک اندازه پلید هستید، زیرا آدم کیری های هستید فرآورده مکتب اسلام. آری هر مسلمانی امروز خود به تنهایی چکیده تمامی پلشتی ها و پلیدی ها مسلمانان از صدر اسلام تا کنون می باشد.
چرا دور برویم ببینید همین هادی سلیمانپور سفیر پیشین حکومت اسلامی در آرژانتین که متهم به بمب گذاری در مرکز یهودیان در آن کشور است، عصاره مادر جندگی و دروغگویی محمد(مج) آدمکشی علی ابن ابی طالب(زج) پررویی و دریده گی زین العابدین، وطن فروشی سلمان فارسی می باشد، چند گفتاورد از سخنان وی هنگام بازگشتش بهتهران را می آوریم تا بدانید چه می گوییم.
چون علی (زج) که در یک روز دستش به خون هفتصد یهودی از قبیله بنی قریظه آغشته گردید دستی در کشتار یهودیان آرژانتینی دارد.
چون پیغمبر مادر جنده اش با فتنه گری آغازیده و گفته است: ملت ايران و رهبران اين ملت پاك‌تر از آن هستند كه اتهاماتي نظير دست داشتن در مسايل مربوط به تروريسم بين‌الملل به آنها نسبت داده شود.
این مادر جنده مسلمان، دشمنان جنایتکار ملت ایران را، رهبران ملت جا زده و با در کنار هم قرار دادن آنان می خواهد ملت را شریک جرم خود و سران حکومتش بنماید و می خواهد پلیدی سران حکومت اسلامی را با پاکی ملت ایران بپوشاند. این مادر جنده نمی گوید که حکومت اسلامی و بویژه شخص وی متهم به این بمب گذاری بوده اند و نه ملت ایران.
با دریدگی و پُررویی زین العابدین وار با سخنانی وطن فروشانه چون سلمان فارسی ادامه داده و گفته:
اين توطئه، يك توطئه‌ي بين‌المللي عليه ملت ايران و مقامات عالي‌رتبه كشور بود كه هدف آن آلوده كردن ملت ايران به چيزي بود كه هيچ نقشي در آن نداشتند.
این مادر جنده که خود و سران حکومت اسلامی اش متهم بمب گذاری هستند از آلوده کردن ملت ایران سخن می گوید، خودش را به آنراه زده است، درست است که جنایتها و پلیدی ها و پلشتی های سران حکومت اسلامی آبروی کشور ایران و ایرانیان را نزد جهانیان برده است اما همه میدانند که حساب ملت ایران از حساب حکومت اسلامی و سران آن جداست، یکی نیست به این مادر جنده بگوید، در پرونده رسیدگی به ترور رستوران میکونوس کجا ملت ایران محکوم شدند، مگر سران آدمکش حکومت اسلامی شما مادر جنده های مسلمان در آن پرونده محکوم نگشتند؟
آخر ای سلمان فارسی عهد خمینی و خامنه ای، مگر دست حکومت اسلامی تو به خون ملت ایران آغشته نیست؟ مگر حکومت شما مسلمانان نبود که دست کشتن فروهرها، مختاری ها و پیونده زد؟ مگر حکومت اسلامی تان ناصر زرافشان وکیل قربانیان کشتارهای زنجیره ای را به زندان نیانداخته است؟ مگر دانشجویان و مردم را همه روزه سرکوب نمی کنید؟ مگر خمینی (مج) فرمان کشتارهای سالهای شصت را صادر نکرده بود؟ مگر این حکومت اسلامی شما نیست که ایران را زندان ملت نکرده و مگر این شمایان نیستید که دارو ندار این ملت را چپاول کرده و می کنید؟
بی رودربایستی بگوییم کسانی که امروز با وجود دیدن نعمات و برکات حکومت اسلامی، از مسلمانی و مسلمان بودن خود سخن برانند، چکیده مادر جندگی تمامی مسلمانان می باشند از صدر اسلام تا کنون.

گندزیان* جمع گندزی، اشاره به جاندارانی دارد که در گند زندگی می کنند،مسلمان جماعت، لقبی شمرساخته برای مسلمانان

یاد فروهرها و دیگر قربانیان آدمکشی های حکومت اسلامی را گرامی می داریم

يك روز
شايد، يك روز
كه آفتاب گيسوی نقره ای دماوند پير را نوازش مي كند
در يك غريو تندر بارانی
در يك نسيم نوازشگر بهار
يك روز
شايد همراه پرواز پرستوی عاشقی
واژه ی لبخند، به سرزمين سوخته ی من باز گردد
اميد، كوبه ی در را بفشارد
و سپيدی، جای تمامی اين سياهی ها را پر كند
آن روز بر مردگان نيز
سياه نخواهم پوشيد
حتی بر عزيزترينشان

سروده ای از زنده ياد پروانه فروهر

Advertisements
This entry was published on April 13, 2013 at 1:55 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: