arianpersian

چرا اسلام را باید کنار گذاشت ؟

 

دلیل اصلی اینکه این مقاله رو  مینویسم اینه که برخی از ایرانیان و هموطنان گرامی بر این باورند که آهن ، آهن را میبرد – در نتیجه برای ضربه زدن به اسلام و دیکتاتوری اسلامی باید از خود اسلام استفاده کرد.images

خوب من با این باور مخالفم چرا که در دنیای امروز با نور ، آب و حتی جریان هوا آهن را میبرند ، ضربه زدن به حکومت اسلامی با استفاده از اسلام کاری بی نتیجه است کما اینکه تا کنون بی نتیجه بوده . سر دادن شعار الله و اکبر و شعار های اسلامی تنها نتیجه ای که دارد تیز تر کردن لبه تیغ اعدام و کشتار جمهوری اسلامی برای کشتار مردم و مخالفین است . همان طور که تا کنون دیده اید بیشتر احکامی که منجر به اعدام افراد بی گناه در زندانهای رژیم شده اند پایه های اسلامی داشته اند – احکامی مانند محاربه ، الحاد ، سب نبی و

وقتی جمع بزرگی از مردم یک صدا با این خیال که استفاده از اسلحه ی خود حکومت برای مقابله با آن مفید است بانگ الله و اکبر سر میدهند ،این بهانه را به دست حکومت میدهند که احکام قرون وسطایی و اسلامی که با آن مردم را کشتار میکنند گرچه از طرف مخالفین است ولی مورد تائیدشان است و شاهدش هم الله و اکبر گفتنشان است ، در صورتی که همین مخالفین حکومت خود مخالف اعدام نیز هستند ، پس چه بهتر که به جای فریاد زدن و اعلام اینکه “الله گنده تر است! ” به حکومتی که خود با این شعار جان گرفته و حیاتش به آن بستگی دارد – از شعار هایی مانند مرگ بر دیکتاتور استفاده شود.

یادمان باشد که با تاریکی نمیشود به جنگ تاریکی رفت و با تحجر نمیتوان به جنگ تحجر رفت ، دشمن تاریکی نور است و دشمن تحجر مدرنیته و البته دشمن اسلام و اسلامگرایی علم و دانش و خرد است

و اما آنچه که میخواستم بگویم:

شاید شما بگویید این مطالب بارها و بارها و به اشکال مختلف بازگو شده اند و نیازی به بازگو کردن دوباره و دوباره شان نیست ، ولی این طور نیست . دین اسلام هزاران سال است که همه روزه و به صورت پیاپی تاثیر خود را بر زندگی ما میگذارد و دستورات تکراری اش ، مکررا از هم میهنان و عزیزان ما میکشد و همنوعان ما را در گوشه و کنار جهان قربانی حملات تروریستی میکند ، در نتیجه مادامی که اسلام آدم میکشد و بر زندگی ما تسلط دارد باید بارها و بارها این حقایق را در مورد اسلام مطرح کرد هرچند که این مطالب و یا مطالبی از این جنس تکراری باشد

اسلام دینی است که هزاران سال به مانند ویروسی به جان ایرانیان و اخیرا جهانیان افتاده و در طول تمام مدت حیاتش آدم کشته ، جنگ به راه انداخته ، فرهنگ سوزانده ، جنایت کرده و تمدن نابود کرده و جوامع اسلامی را روز به روز به عقب رانده ، همچنین کسی نمیتواند یک کشور اسلامی متمدن و پیشرفته را در دنیای امروز معرفی کند و تمام این کشور های عقب مانده در یک چیز مشترکند – اسلام

اسلام چه در احادیث و چه در سنت و چه در کتب دینی اش از پیروانش دعوت به کارهایی عجیب و متحجرانه کرده است – کارهایی از قبیل نوشیدند ادرار گاو و شتر [۱] و یا کشتن ناباوران به اسلام [۲] و یا ترویج برده داری [۳] . در این میان هستند کسانی که در معرض خطر قرار گرفتن اسلام را برابر با در معرض خطر قرار گرفتن منافع خود میدانند در نتیجه سعی در لاپوشانی و توجیح دستورات و ایرادات اسلام میکنند و به قول خودشان پاسخی محکم به منتقدین میدهند ، آنچه که جالب است بد تر شدن اوضاع و رسوایی بیش از پیش در دفاعیات این افراد است یعنی هر چه کمتر اسلام را بزک کنند چهره راستین اش کمتر خود را نشان میدهد

اسلام از همان ابتدا تا کنون ید طولایی در سانسور و بریدن صدای مخالف داشته و ما امروزه هم شاهد این سانسور در دیکتاتوری های اسلامی هستیم ، این بدان معناست که اسلام سدی است برای ابراز عقاید گوناگون و سانسور چیزی جز عقب ماندگی جامعه در بر ندارد [۴

اسلام برای نیمی از جامعه هیچ ارزشی قایل نیست ، اسلام آنها را کشتزار مردان و کنیزان و موجوداتی برای بهره وری جنسی مردان میداند ، در عین حال اسلام زنان را بدون حق وحقوق در نظر میگیرد و آنها را نیمی از مردان حساب میکند و البته اسلام زنان را ناقص العقل میداند [۵

اسلام سرشار از مکر و نیرنگ است و خود

قرآن نیز این موضوع را تایید میکند – در اسلام دروغ گفتن و فریب دادن جایز است که ما آنها را با نام خدعه و تقیه میشناسیم ، اسلامگرایان هم برای پیشبرد اهداف خود از فریبکاری و نیرنگ به کرات استفاده کرده اند و میکنند – مانند کاری که خمینی انجام داد [۶] .

قرآن و اسلام به شدت علم ستیز و دانش ستیز هستند و اگر جایی در اسلام از علم و دانش سخنی گفته شده باشد منظور علم و دانش قرآنیست و نه فیزیک و شیمی و ریاضی و … ، همین شیوه فکری تخم جهل و نادانی و عقب ماندگی را در ذهن افراد میکارد و کشورهای اسلامزده را روز به روز به عقب میراند [۷] .

هر کجا که اسلام قدم گذاشته ، خرافه آن جامعه را در بر گرفته – اگر بخواهیم نمونه هایش را در ایران اسلامزده بررسی کنیم میتوانیم به چاه جمکران ، امامزاده های چپ و راستی ، دست کشیدن مردم به دیواری که رسوب آب شکلی خاص بر روی آن ترسیم کرده و یا افسانه بافی هایی مبنی بر اینکه درختانی برای حسین بن علی خون گریه کردند و یا نوری در لابلای درختان دیده شده و خرافاتی از این دست

بر طبق آنچه بالاتر آورده شده داریم:

●اسلام متحجر است
●اسلام آدم کش است
●اسلام برده دار است
●اسلام زن ستیز است
●اسلام علم ستیز است
●اسلام دروغگوست
●اسلام فریبکار است
●اسلام سانسور میکند
●اسلام خرافه پرور است

آنچه پیشتر بدانها اشاره شده تنها نمای کلی دین اسلام است و شاید تمام نکات منفی آن نباشد نکاتی مانند جایز دانستن رابطه ی جنسی با خردسالان و کودکان ، اگر کمی در اسلام دقیق تر شوید و موشکافانه تر به آن نگاهی بیندازید متوجه خواهید شد که داستان خیلی گسترده تر و وحشتناک تر از این حرفهاست و متاسفانه همان نکاتی که بالاتر به آنها اشاره شد کافیست تا یک جامعه را به نابودی بکشناد و آن را از خرد و دانش و فرهنگ تهی کند

اسلام دینی است که هر کجا وارد شده آنجا را به ویرانی و نابودی کشانده و خرابه هایی ایجاد کرده که بازسازی آنها اگر غیر ممکن نباشد بسیار سخت و زمانبر است ، هر چه نقش اسلام در جامعه ای پررنگ تر باشد و قدرت اجرایی بیشتری داشته باشد آن جامعه لطمات بیشتری میبیند و بیشتر ویران میشود ، این لطمات و آسیب ها هم از نوع فرهنگی [۸] میتواند باشد و هم از نوع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی

حال این پرسش مطرح است – اگر شما بدانید که وسیله ای ، ماده ای یا مکانی خطرناک و کشنده است آیا از آن استفاده میکنید یا به آن مکان میروید ؟

در مورد اسلام هم همین پرسش مطرح است ، آیا شما با اینکه میدانید اسلام بلقوه و بلفعل خطرناک است و موجبات عقب ماندگی و نابودی نسل و سرزمین شما را فراهم میکند باز هم حاضر به باورمندی به آن هستید ؟

اگر پاسختان منفیست پس چرا خود را مسلمان میدانید و کماکان بر آن باور دارید و اگر پاسختان مثبت است پیشنهاد میکنم یک دور دیگر این نوشته را مطالعه کنید و اندکی در مورد دینی که برای خود انتخاب کرده اید و دستوراتش را در زندگی روزمره خود اجرا میکنید تحقیق کنید

——————————————————————

۱

– (وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۴۱۰) – (کنز العمال، جلد ۱) – (کتاب جامع الأحادیث، جلد ۲۸ از چاپ جدید، صفحه ۴۳۳ به بعد روایات مصادر شیعه) – (حیله المتقین ، باب نهم ، فصل نهم در معالجه امراض درونی و قولنج و بادها و آزار معده و سرفه) – (آسمان و جهان/ ترجمه كتاب السماء و العالم/ بحارالانوار ، مجلسی/ مترجم: محمد باقر كمرهاى،ناشر: اسلامیه، تهران، چ اول:۱۳۵۱ ش. جلد۶)

۲

– (نحوه احتجاج قرآن با مخالفان) -(سوره التوبة آیه ۵) – (سوره غافر آیه ۲۵)

۳

برده داری در اسلام

۴

سانسور در اسلام

۵

– (سوره بقره آیه ۲۲۸) – (سوره بقره آیه ۲۲۳) – (سوره بقره آیه ۲۸۲) – (سوره نساء آیه ۳) – (سوره نساء آیه ۱۱) – (سوره النساء آیه ۳۴) – (سوره نور آیه ۶) – (سوره تحریم آیه ۱) – (سوره تحریم آیه ۵) – (نهج البلاغه – صفحه ۱۷۹ – حکمت ۷۹ ) – (خطبه ١۵۵نهج البلاغه) – (نامه ١۴ نهج البلاغه) – (نامه ۳١ نهج البلاغه)

۶

– سوره آل عمران آیه ۵۴

۷

– (معجزات علمی قرآن!)-(امام جعفر صادق و دانش او)-(آیا اسلام برای ایران علم آورد؟) – (نسبت دینداران با علم)

۸

– مراسم محرم یکی از بارز ترین جنبه های بی فرهنگی در اسلام است .

چرا یک مسلمان نیستم ؟

با پوزش فراوان از تمام هم میهنان باورمند به اسلام.

● نمیتوانم بر آئینی باور داشته باشم که دستور به کشتن داده است .
● نمیتوانم یک عمر تمام از مغز خود استفاده نکنم .
● نمیتوانم قبول کنم که تازینامه ( قرآن) با آن همه اشتباه کتابی از طرف موجودی برتر است .
● نمیتوانم دستورات و فرهنگ بیابانگردان هزاران سال پیش را در زندگی خود اجرا کنم .
● نمیتوانم یک شیاد به نام روحانی را راهنمای خود قرار دهم .
● نمیتوانم روزانه چندین بار به زبان عربی بگویم : الله از بقیه گنده تر است .
● نمیتوانم به رسالت محمد بن عبدالله که هرگز ندیدمش شهادت بدهم ، من دروغگو نیستم .
● نمیخواهم سایر مردم دنیا به من بگویند تروریست .
● نمیخواهم و نمیتوانم کشتار اجدادم به دست مسلمین را فراموش کنم .
● نمیخواهم و نمیتوانم قوانین مربوط به قصاص در اسلام را انسانی و متمدنانه بدانم .
● نمیتوانم بنا به دستور خدایی که هرگز درکش نکرده ام و پیامبری که هرگز ندیدمش کسی که باوری مخالف من دارد را نجس بدانم .
● نمیتوانم بنا به دستور خدایی که هرگز درکش نکرده ام و پیامبری که هرگز ندیدمش اگر کسی از اسلام خروج کرد بکشمش .
● نمیتوانم بنا به دستورات اسلامی به سمت زنی که به هر دلیلی با دیگری رابطه جنسی داشته سنگ پرتاب کنم .
● نمیتوانم ناجی خود را ته چاه فرض کنم .
● نمیتوانم به خاطر تمام سختی ها و دشواری های زندگی آن کس را که مدعی هستند همه چیز را آفریده سپاسگزار باشم .
● نمیتوانم برای خوشنودی خدایی مجهول مقدار زیادی پول را در جیب عربستان سعودی بریزم و مقدار زیادی از وقت خود را صرف کنم که دور یک مکعب سنگی بچرخم .
● نمیتوانم کشتن انسانها با نام الله را توجیه کنم به خصوص کشتتار کودکان را که در صدر اسلام و به دست امامان و پیامبر اسلام صورت گرفته .
● نمیتوانم آسایش سایرین را به خصوص کسانی که به اسلام باور ندارند را هنگام سحر با پخش گوش خراش اذان بر هم بزنم .
● و دلایل بسیار دیگر که همه را نمیتوانم بنویسم .

پ.ن : حق چاپ ، نشر و کپی این نوشته محفوظ نیست .

Advertisements
This entry was published on April 13, 2013 at 2:05 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: