arianpersian

مقاله

sacred-heartدر این مقاله شما می خوانید:

1-   مقدمه

2-   ملاقات مخفیانۀ یک جستجوگر تولد تازه با عیسای مسیح

3-   تولد تازه و ملکوت خدا

4-   تولد تازه و چگونگی آن

5-   تولد تازه در هفت قدم

6-   تولد تازه و ارتباط زنده و مستقیم آن با روح القدس

7-   پایان سخن

 

1- مقدمه

 

… بر آن قامت مصلوب نظر کن

      و قدح از می مستانه بسر کن

      بشنو با تو چه گوید :

” با من از خاک به سر چشمۀ خورشید سفر کن.”         از کتاب ” از کوچه ای در سمنان تا تپه ای در اورشلیم “ چاپ خدمات فارسی زبان

 

اگر در جمع کلیسایی نشسته و در بین جلسات مطالعات کتابمقدس آنان بوده اید به حتم شما این عبارت ” تولد تازه “ را شنیده اید. یا این بیان را شنیده اید که ” با ایمان به عیسای مسیح  باید تولد تازه را بدست آورد!” یا  ” فلان ایماندار تولد تازه ندارد !” و گفته های متفرّق دیگری در این خصوص.در این مقاله ما قصد داریم به مهم این اساسی ترین و پر معنا ترین واژۀ ایمان مسیحی  اشاره  کنیم که بدون آن حقیقتاً با دنیای گناه آلود بیرون تفاوت چندان و از اندیشه های گناه آلود قدیم خود هرگز جدا نخواهیم گشت. پس امید داریم اگر شما یک ایماندار به مسیح هستید خواندن این مقاله را جدی گرفته و اگر هنوز به مسیح  بعنوان نجات دهندۀ خود ایمان نیاورده اید و قلبتان را به او نسپرده اید؛امید داریم که این مقاله بتواند برداشت درستی از مفهوم ” تولد تازه “  به شما بدهد و دوم اینکه این مقاله شما را با این سوال رودررو کند که شما چگونه میتوانید قدم اول  را برداشته و چگونه قدم های بعدی را در این سفرِ سراسر شور و حیات بردارید برای آغاز این سفر اجازه بدهید تا کتاب راهنمای این سفر را با خود برداشته و آن را باز کنیم و ببینیم که مسیر این سفر چگونه ؟ هدف این سفر چیست؟ کتاب راهنمای ما کتابی نیست به جزء کتاب مقدس ما یعنی انجیل(عهد عتیق و عهد جدید)، پس اجازه بدهید تا به آن رجوع کنیم و بتوانیم پاسخ خود را بر مبنای آن بیابیم.

 

2- ملاقات مخفیانۀ یک جستجوگر تولد تازه با عیسای مسیح

 

( انجیل یوحنا(عهد جدید) فصل سوم آیۀ اول تا دهم )

…” و شخصی از فریسیان  نیقودیموس نام از روسای یهود بود.او در شب نزد عیسی آمده بوی گفت :ای استاد میدانیم که تو معلم شریعت هستی که از جانب خدا آمده ای زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو مینمایی بنماید جز اینکه خدا با وی باشد.عیسی در جواب او گفت:” آمین آمین بتو میگویم اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید و نیقودیموس بوی گفت :چگونه ممکن ست که انسانی که پیر شده باشد مولود گردد آیا میشود که بار دیگر داخل شکم مادر گشته مولود شود.عیسی در جواب گفت :” آمین آمین بتو میگویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود.آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است.” عجب مدار که بتو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید.باد هر جا که میخواهد میوزد و صدای آنرا میشنوی لیکن نمیدانی از کجا میاید و بکجا میرود همچنین است هر که از روح مولود گردد.نیقودیموس در جواب وی گفت : چگونه ممکن است که چنین شود.عیسی در جواب وی گفت : آیا تو معلم اسراییل هستی و این را نمیدانی؟…”

 

3- تولد تازه و ملکوت خدا

لطفاً یکبار دیگر نگاه کنید به اولین جمله ای که از دهان نیقودیموس خارج میشود: ای استاد میدانیم که تو معلم شریعت هستی که از جانب خدا آمده ای زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو مینمایی بنماید جز اینکه خدا با وی باشد… و به پاسخ عیسای مسیح :” آمین آمین بتو میگویم اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید…” .فرمایش مسیح چه ربطی به گفتۀ نیقودیموس داشت؟ آیا عیسای مسیح مطلب را نگرفته است ؟!چرا !او از قلب این پیرمرد یهود  و دلیل آمدن او نیز آگاه بود (الوهیت مسیح)  در واقع  عیسای مسیح  جواب آخر را اول میدهد !! او بسیار گویا و روشن می فرماید:” فکر نکن با معلم شریعت بودنت ،مجتهد عالی مقام بودنت،شریعت را کاملا دنبال کردنت توانسته ای ملکوت خدا را ببینی و در آن زندگی کنی!!و بلافاصله در سردرگمی و عدم درک این معلم شریعت از چگونگی این تولد تازه عیسای مسیح اینبار گفتۀ خود را کمی بیشتر میگشاید:” آمین آمین بتو میگویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود.” در این عبارت شما دو کلمه ای را میبینید که در جملۀ بالا ندیده بودید ” آب و روح ” آنگاه عیسای خداوند گویی کمی بیشتر از اسرار الهی را برای این معلم شریعت که گویا تاکنون هرگز یک چنین گفتگویی را نشنیده بوده می گشاید:” آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است.” اکنون دقت کنید و ببینید که کدامیک از این دو موضوع  را عیسای مسیح در گفتگوی خود با نیقودیموس تلاش داشت تا اهمیت دهد؟” تولد تازه “ یا ” ملکوت خدا ” ؟ ببینید! عیسای مسیح به این پیر شریعت یهود که همه چیز را از شریعت و قوانین و ضوابط و اجرا و ریز و جز ان با خبر بود ( امروز در دین اسلام میتوان گفت : یک مجتهد و یا مرجع تقلید ) نگفت که :” آیا احکام شریعت را کامل انجام داده ای؟!” یا نگفت که :” آیا فلان غسل را کرده ای یا فلان نماز و یا فلان زیارت و یا فلان صدقه و نذر را داده ای یا نه؟”( تمام این اوامر از اصول دین یهود میباشد و محمد تمام آن را به دین اسلام آورد)  یا مثلا : ” برو چند رکعت نماز استغفار بخوان…پنجاه بار مزمور فلان را بخوان..روزه بگیر…” شما میدانید منظور بنده چیست!حقیقتاً چرا عیسای مسیح به او این را نگفت؟ پاسخ این سوال زیاد سخت نیست!زیرا عیسای مسیح میدانست که این پیرمرد اهل شریعت است.بزرگ شدۀ آن .از کودکی خود را به آن اختصاص داده  ؛اما هنوز با اینکه تمام  قوانین و اصول دین و مذهب خود را  مو به مو انجام داده ،  امشب  مخفیانه پیش او آمده!پیش جوان سی و یکی دو ساله ای!!تا شاید در صداقت قلبی که به خود و خدای خود داشت پاسخ این سردرگمی خود را بعد از گذشت این سالها در این پیری بگیرد در واقع او با بنزد عیسای مسیح آمدن حاضر شد تا از خود سوال کند  و تغییر را در جوابی که خواهد گرفت بپذیرد ،تغییری که او هرگز تا به این سن با توجه به اجرای تمام اصول شریعت نیافته بود ؛ و عیسای مسیح چه به او می گوید :” آمین آمین بتو میگویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود.”

حقیقت این است که عیسای مسیح برای برقراری و آغاز این ملکوت خدا در قلب انسانها نه بر روی زمین، برای گناهان بشر مصلوب شد و روز سوم زنده از دنیای مرده گان قیام فرمود!چه میگویم؟! میگویم : قدم اول تولد تازه و ورود به ملکوت خدا از ایمان قلبی و راستین به عیسای مسیح بعنوان قربانی کفارۀ گناهان ما آغاز میگردد و دقیقا به همین دلیل است که در ادامۀ گفتگوی عیسای مسیح با این پیرمرد اهل شریعت در آیۀ شانزده هم میخوانیم که:” زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد  تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد.” در واقع حیات جاودان بخشی از ملکوت خداست نه تمام آن!و اما ملکوت خدا زیستن با حیات جاودان است و تمام آن!ملکوت خدا چگونه زیستن موقت امروز ما بر روی زمین است تا بعد از مرگ ملکوت راستین خدا را با او در آسمان ببینیم و با آن تا به ابد بسر بریم و درک عمیق و زندۀ تمام این امر از تولد تازه آغاز میشود! آیا میگویم هر کس که به مرگ و قیام مسیح ایمان آورد تولد تازه را بدست میاورد؟هرگز!اما قدم اول را بسوی تولد تازه برداشته است .چرا؟ مگر عیسای مسیح در ابتدای گفتۀ خود به نیقودیموس فرمود :برو به من ایمان آور آنگاه تولد تازه را بدست آورده ای !نه!تعجب نکنید اگر بنویسم نیقودیموس به مسیح ایمان آورده بود حتی قبل از اینکه او را آن شب ببیند!و اگر نه هیچ لزومی نداشت برای این پیرمرد و معلم شریعت مخفیانه و شبانه به ملاقات جوان سی و یکی دو ساله بیاید!!تنها ایمان به مسیح میتوانست پاسخ  به خطر انداختن مقام و شهرت او باشد.

                   اگر قصد داشته باشیم تا گفته های بالا را در عبارتی ساده خلاصه کنیم این است که : با ایمان به عیسای مسیح بعنوان قربانی گناهان و قیام او بعد از مرگ ما وارد ملکوت خدا میشویم  اما چگونه زیستن و دیدن حقیقی ملکوت خدا در قلبها و جانهای تمامی ما نیازمند این است که شخص ایماندار دوباره متولد شود و تولد تازه را بدست آورد و با آن در این ملکوت زندگی  کند .آیا این تمام راه است ؟خیر زیرا در انتهای این زیستن در ملکوت خدا با بدست آوردن تولد تازه ،دریافت حیات جاودان است که در انتظار ایمانداران به مسیح میباشد.در واقع به بیانی دیگر:تولد تازه بدست آوردنی ست !ملکوت خدا چگونه زیستنی ست!و نهایتا حیات جاودان هدیه ای  گرفتنی ست!

 

4- تولد تازه و چگونگی آن

         ما  دیده و یا شنیده ایم که فلان مسیحی چنان گناهی کرد و یا چنان عمل زشتی را انجام داد و یا فلان ایمان دار با اینکه هر یکشنبه به کلیسا میرود چنین اعمال دور از انتظاری را انجام میدهد و رفتار خوشایندی ندارد و یا فلان کلیسا چنان شهرت زشتی را از خود در جامعه بجا گذاشته است.تعجب نکنید!!اگر یک ایمان دار به مسیح و یک کلیسا همواره در یک سطح روحانی ” نه گرم و نه سرد ” و یا فراموش کردن “عشق اولیه به مسیح ” و یا ” عدم میوه آوری ” دچار گردد ،بدلیل این است که آن شخص و آن کلیسا این تولد تازه را بدست نیاورده است.(” اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاصی روحانی هستید ،نه نفسانی .”(رومیان (عهد جدید)فصل 8 آیۀ 9 )) یک ایمان دار ممکن است به مسیح ایمان داشته باشد اما تولد تازه نداشته باشد.یک ایماندار به مسیح وارد حیات جاودان میگردد اما شاید هرگز تولد تازه را تجربه نکرده باشد.چرا؟زیرا وقتی که کتابمقدس از تولد تازه سخن میگوید از “جسم ” سخن نمیگوید و نه از دنیای امروز و یا فردا.وقتی کلام خدا از تولد تازه سخن میگوید از ” روح ” و از یک انقلاب روحانی سخن میگوید که  توسط روح خدا در شخص ایماندار آغاز میگردد و یک ایماندار را بسوی هدف اصلی خدا یعنی صداقت،شجاعت برای انجیل،بخشش،گذشت،فروتنی،محبت،خویشتنداری،صبر،خوشی،آرامش،بردباری،خیرخواهی،وفاداری،که میوه های درخت تقدس میباشند ،پیش میبرد.و این هرگز جسمانی و به عمل جسم بستگی ندارد.زیرا “آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است.”

        تولد تازه شسته شدن است. تازه شدن است. زمانی که شخص روح مقدس خدا را با ایمان به عیسای مسیح دریافت میکند، گویی تمام وجود شخص از یک تازگی و طراوت آسمانی پر میگردد. به همین دلیل پولس رسول در نامۀ خود به تیطس می نویسد:” نه بسبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است.” ( تیطس 3: 5). و شاگرد عیسای مسیح پطرس رسول حتی قیام از مرگ عیسای مسیح را تولد تازه و امید تازه می داند. او می نویسد:” متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسای مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده.” ( اول پطرس 1: 3). یعنی چه؟ یعنی نه تنها ایمان به مسیح تولد تازه است، ایمان به قیام مسیح نیز برای ایماندار یک تولد تازه است. همانطور که می بینید تمام تولد تازه دور هستۀ مرکزی خود عیسای مسیح دور می زند. با برداشتن عیسای مسیح و تولد و مرگ و قیام او از این مرکز ایمان و باور خود،تولد تازه بی معنی و پوچ است. امکان پذیر نیست. خیلی از شاخه های بر گرفته از اسلام مانند دراویش و اهل خانقاه و صوفیان نیز از مبحث تولد تازه با پیروان خود سخن می گویند. و شنوندگان آنها با دهانی باز و افکاری حیران گوش به جملات سحر انگیز این رهبران دین می دهند! تولد تازۀ این فرقه های پوسیده دینی چیزی جز اوهام و حرف نیست! چرا؟زیرا آنها عیسای مسیح و نجات را ندارند. زیرا آنها روح القدس را ندارند. و بدون داشتن این دو ای ریاکاران و دروغ گویان! تولد تازه بی معنی و پوچ است. ناشدنی است. گیج کننده است. مثل اینکه شما می خواهید نان بپزید و خمیر مایه را به آرد نزنید! می خواهید خاک را به خشت تبدیل کنید اما آب را به خاک نزنید!

در ضمن بخاطر داشته باشید که شما هر بار نیاز به دریافت تولد تازه نیستید. شما یکبار تولد تازه را با ایمانتان به عیسای مسیح بدست آورده اید، اکنون باید در آن زندگی کنید. روزانه. سوال: آیا من هنوز بعد از تولد تازه گناه میکنم؟ پاسخ: عیسای مسیح به شاگردان خود فرمود:” لابد است از وقوع لغزش ها…” ( متی 18: 7). این مشکل اساسی بسیاری از ایمانداران به مسیح است. مسیح برای گناهان ما مرد، نه برای وسوسه های ما. او بر گناه ما مرد، ما باید در وسوسه هایمان بمیریم. چگونه؟ با زیستن در تولد تازه. با تنفس کردن در آن. خوردن و نوشیدن و رفتن و خوابیدن و نشستن و برخاستن در آن! بنده هفت قدم را برای خودم و شما برای موفقیت در این امر پیشنهاد میکنم. اگر خودتان بیشتر از این هفت مورد دارید، لطفا خجالت نکشید و به آن اضافه کنید! روح خدا محدود به کلمات من نیست و تولد تازه نه در ظرف کوچک این مقاله!

                    

5-تولد تازه در هفت قدم

                    

1-             قدم اول : ایمان قلبی و زنده و با فکر و احساس و ارادۀ ما به عیسای مسیح.” زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی ،خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت نجات خواهی یافت.” ( از نامۀ رومیان( عهد جدید) فصل دهم آیۀ نهم)

 

2-             قدم دوم : تصمیمی با میل و  ارادۀ شخصی به انجام این سفر بسوی تازه گی و خواستار یک زندگی روحانی بودن. روحانیتی که جسم را و دنیای مادی ما را بر شانه های خود می کشد نه اینکه بر عکس!زیرا روحانی بودن هرگز از تحمل بار خسته نمی گردد که هیچ بلکه شادمان ؛اما جسم نمیتواند روح و بار روح را بر خود حمل کند ،بزودی او خسته شده و یا در تلاطم نفس آن را از خود دور میسازد.” آنگاه آواز خداوند را شنیدم که میگفت که را بفرستم و کیست که برای ما برود گفتم لبیک مرا بفرست.” ( از کتاب اشعیاء نبی ( عهد قدیم) فصل ششم ایۀ 8 )

 

3-             قدم سوم : درک  کار روح القدس و اینکه تولد تازه یک ورد خوانی ، مراسم  غش و ضعف کردن نیست !و یا معجزه ای شبانه و یا  رعد و برقی در روز نیست ،همچنین با اعمال شریعت و انجام آن نیز بدست نمیاید بلکه در کار با روح القدس زیستن و در روح القدس رشد نمودن  از زمان ایمان ما به عیسای مسیح تا زمان  مرگ جسمانی ما و در زیستن با فیض سرشار خدا میسر است و بس.” هر جا روح خدا باشد ،در آنجا آزادی هست.و همۀ ما در حالیکه با صورتهای بی نقاب مانند آیینه ای جلال خداوند را منعکس می کنیم،به تدریج در جلالی روز افزون به شکل او مبدل می شویم و این کار ،کار خداوند یعنی روح القدس است.”(از نامۀ دوم قرنتیان (عهد جدید) فصل سوم آیات17 و 18 )

 

4-             قدم چهارم :مطالعۀ مستمر و پویای کتابمقدس نه بمنظور انجام تکلیف بل تنها برای افزایش دانش مسیحی و تفکر و تحمل در زندگی افراد داخل این کتاب.در کنار آنها خود را دیدن و کار عظیم روح خدا را در قلب و جان آنها مشاهده نمودن و از آنها مانند درس عبرتی برای امروز خود استفاده کردن.” همۀ این چیزها برای ایشان اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد ،تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم.” ( از نامۀ اول قرنتیان (عهد جدید) فصل دهم آیۀ 6 )

 

5-             قدم پنجم :دعای قلبی که از عمق جان باشد و اعتراف قلبی به ضعفها و گناهان ما نزد خداوندِ عادل و قدوس.” همیشه شادمان باشید و پیوسته دعا کنید.” ( نامۀ اول به تسالونیکیان فصل 5 ایۀ 16 )

 

6-             قدم ششم:به مسیح و به بدنۀ کلیسای مسیح وصل بودن. “شما جمعا بدن مسیح و فردا فرد عضوی از اعضای بدن او هستید .” ( نامۀ اول قرنتیان 12 : 27 )

 

7-             قدم هفتم:زیستن روزانه با این تولد تازه در دنیای گناه آلود و این تازه گی را با خود همواره حفظ نمودن و آماده بودن ” برای شکستن اما نه خرد شدن!زمین خوردن اما برخواستن!تردید داشتن اما ناامید نگشتن!آزار دیدن اما احساس تنهایی نکردن!” ” مثل عطر خوش بوی در همه جا پخش میشویم تا بوی خوش معرفت الهی را به همه برسانیم.”( از نامۀ دوم قرنتیان 2: 14 )

 

6- تولد تازه ” و ارتباط زنده و مستقیم آن با روح القدس

 

انسان همواره دوست داشته تا با بهره گیری از حواس پنجگانۀ خود چیزی و یا امری را تایید و یا قبول کند.اما کتابمقدس بصورت واضح و روشن به ما گفته است که تغییرات اساسی و مقدس ماندن  در رفتار و کسب روحانیت نه از طریق این حواس پنجگانه بلکه از طریق روح  انجام میگیرد.اما متاسفانه هنوز ادیان و مذاهب زیادی هستند که آدمی را مجبور به اجرای قوانین خشک و کمر شکنی مذهبی میکنند که  پدران و نیاکان خود آنان در اجرای آنها قصور کردند و نتوانستند تمام آن را کاملا انجام دهند.خدا را شکر بابت وعدۀ پر حق او که به ما روح  خود را ارزانی داشته تا ما با ایمان به عیسای مسیح آن را دریافت کرده،پوسته های خشک و زنجیرهای اسارت شریعت را بشکنیم و تا آزادانه و در فراغ ،تمامی دردها و شور این سفر روحانی را بدون غره گشتن ؛فقط در فیض خدا دنبال کنیم و این بر مبنای هدایت روح القدس  با تایید کتابمقدس میباشد نه ساختۀ اذهان و باور انسانی و یا تفکرات پیامبران زمینی که جسم بودند و در گذشتند و مقبره دارند!لطفاً اجازه بدهید تا با هم به تاریخچۀ  این وعدۀ انقلاب روحانی  توسط روح خدا که توسط آن ما تولد تازه را بدست میاوریم را در کتابمقدس نگاهی باندازیم:

 

الف- “تا زمانیکه روح از اعلی علیین بر ما ریخته شود و بیابان ببوستان مبدل گردد و بوستان بجنگل محسوب شود آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید و عمل عدالت سلامتی و نتیجۀ عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود تا ابدالآباد.” ( از کتاب اشعیاء ( عهد قدیم ) فصل 32 ایۀ 15 تا 17 )

 

ب- “آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوشهای کران مفتوح خواهد گردید .آنگاه لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود و زبان گنگ خواهد سرائید.” ( از کتاب اشعیاء فصل 35 آیۀ 5 و 6 )

 

پ- ” و ایشان را یک دل خواهم داد و در اندرون ایشان روح تازه خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد ایشان دور کرده دل گوشتی بایشان خواهم بخشید.” ( از کتاب حزقیال  ( عهد قدیم)فصل 11 آیۀ 19 )

 

یادتان میاید بالاتر گفتیم که عیسای مسیح خداوند در بارۀ تولد تازه از تولد در آب و روح سخن گفته بود.ببینید تقریبا 700 سال قبل از آمدن او نبی چگونه این تولد تازه را با آمدن مسیح موعود پیش بینی میکند:

الف- ” و آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد و شما را از همۀ نجاسات و از همۀ بتهای شما طاهر خواهم ساخت و دل تازه بشما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین بشما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را بفرایض خود سالک خواهم گردانید .”( از کتاب حزقیال نبی فصل 36 ایات 25 تا 27 )

ب- ” و بعد از آن روح خود را بر همۀ بشر خواهم ریخت…و واقع خواهد شد هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد.” ( از کتاب یوئیل ( عهد قدیم) فصل دوم آیات 28 و 32 )

پ- ” پس با تعمید خود با او (آب )مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همانطوری که مسیح بوسیلۀ قدرت پر شکوه پدر پس از مرگ زنده شد ما نیز در زندگی تازه ای بسر بریم.(روح)”.(نامۀ رومیان (عهد جدید) فصل ششم آیۀ 4 )

ت- ” زیرا کسانیکه بر طبق خواهش های نفس زندگی میکنند همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند ولی کسانیکه مطیع روح خدا هستند در فکر چیزهای روحانی میباشند.عاقبت دلبستگی به امور نفسانی ،مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی حیات و آرامش است.”(نامۀ رومیان 8 آیۀ 5 و6 )

ث- ” اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاصی روحانی هستید ،نه نفسانی.” (نامۀ رومیان 8 : 9 )

ج- ” آیا نمیدانید که شما خانۀ خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟” ( اول قرنتیان 3: 16 )

چ– “لیکن ای برادران این را میگویم که گوشت و خون نمیتواند وارث ملکوت خدا شود و فاسد وارث بی فسادی نمیشود.”(نامۀ اول قرنتیان (عهد جدید)فصل 15 ایۀ 50 )

ح- ” بنابراین ،امید خود را از دست نمی دهیم . اگر چه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود ،وجود باطنی ما روز به روز تازه تر میگردد.” ( نامۀ دوم قرنتیان(عهد جدید)فصل 4 ایۀ 16 )

خ- ” کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد ،هر آنچه کهنه بود در گذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.”( نامۀ دوم قرنتیان فصل 5 آیۀ 17 )

و ما هنوز در بارۀ ثمرۀ این تولد تازه در زیستن در رنجها با شادمانی از انجیل سخن نگفته ایم ، هنوز در بارۀ ثمرۀ این تولد تازه در راه ایستادن و مقابله بر گناهانمان در حد خون سخن نگفته ایم و ما هنوز در بارۀ ثمرۀ این تولد تازه و به چهره ای آسمانی در آمدن سخن نگفته ایم و صدها موارد دیگر در بارۀ درک و زیستن مفید در تولد تازه که باور کنید در مقال این گفتگو نیست.

 

7- پایان سخن

اگر پیام انجیل عیسای مسیح در خصوص نزدیک بودن ملکوت خدا این است که شخص بدون ایمان به عیسای مسیح و دریافت تولد تازه و زیستن در آن قادر نخواهد بود تا خالق و آفرینندۀ خود را ابدا خشنود سازد، پس یقینا پایان کار برای کسانی که به عیسای مسیح ایمان نیاورده اند و روح خدا را دریافت نکرده اند رسیده است. اما مسیح هرگز درِ این فرصت را بر روی هیچکس نبسته است. او همواره بر در قلب آدمی می کوبد تا مگر او صدای آن را شنیده ، در را باز کند و آنگاه او به داخل رفته و با انسان مشارکت داشته باشد.

ای عزیز! ای هموطن! نگو که صدای در را نمی شنوی! الان تو آن را شنیده ای! چشمانت را ببند و با ایمان با من دعا کن که :”

خداوندا گناهکارم! ایمان دارم عیسای مسیح برای گناهان من بر بالای صلیب مرد. تمام جریمۀ گناهان مرا پرداخت نمود. مُرد. دفن شد. روز سوم قیام کرد و امروز زنده است. اکنون از او دعوت میکنم تا به قلب من بیاید و مرا از آن خود کند. آمین.”

دوست من! بپر بالا! به این قطار خوش آمدی !به این سفر! سفری از خاک به خورشید…

Advertisements
This entry was published on April 27, 2013 at 6:44 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: